Dnes je sobota 18.05.2024

SFC Kalinkovo

zo k futbalu

Kódexy

Pri práci s mládežou nám nemôže byť ľahostajné akým spôsobom sa formuje charakter našich detí. Riadime sa jednoduchým základným princípom výchovy - ak vychováme lepších ľudí, vychováme i lepších futbalistov. Preto sme sformulovali jednoduché pravidlá, ktoré sa snažíme dodržiavať. Nech sa páči:

kodex-hracov

kodex-rodicov