Dnes je sobota 18.05.2024

SFC Kalinkovo

zo k futbalu

2% pre SFC Kalinkovo

My všetci v SFC Kalinkovo sa snažíme o napredovanie nášho spoločného klubu. Chceme ho ďalej rozvíjať a poskytovať priestor pre šport detí a mládeže, pre stretávanie sa rodičov. Vaša podpora je pre nás nesmierne dôležitá. Každý z vás môže prispieť malým dielom, 2% z vami zaplatenej dane. Stačí len málo.

Ďakujeme

 

Zamestnanec

 

  1. Do 15. februára 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti.
  2. Vyplňte tlačivo vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane.
  3. Do 30. apríla 2023 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

 

Tu nájdete poucenie.

 

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je

Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.

 

Fyzická osoba

 

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

  1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
  2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2022 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2023 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2023 alebo 30. 09. 2023)